Blog: Supply chain analyse, waarom is het juist nu zo belangrijk?

Om dat goed te kunnen beschrijven is het belangrijk dat we de woorden even splitsen. Supply chain is een begrip voor het beheer van goederenstromen in de toevoerketens van materialen, van zand (grondstof) tot klant (eindproduct bij eindgebruiker). Maar supply chain is alles wat over die keten stroomt. Denk hierbij aan intelligente software, informatie, diensten en samenwerking met leveranciers en klanten, maar ook alle activiteiten in de organisatie zelf en de samenwerking tussen deze verschillende afdelingen. Supply chain omvat een keten met allerlei processen, die zorgvuldig op elkaar moeten aansluiten. Wat is analyse precies? Van Dale zegt: Analyse is een onderzoek of uitleg die duidelijk maakt hoe iets in elkaar zit. 

Waarom is supply chain analyse dan zo belangrijk? 
Het realiseren van een Supply chain analyse en de daaruit voortvloeiende processen blijkt echter niet makkelijk. Het is geen “one size fits all” benadering. Wat succesvol is voor de ene organisatie is niet per definitie succesvol voor een ander. Het overzicht kwijtraken over alle supply chain processen is groot. Het is belangrijk dat de organisatie goed kan inspelen op veranderingen. Wat is je positie in de markt en hoe kun je deze verbeteren en processen optimaliseren?

Wat succesvol is voor de ene organisatie is niet per definitie succesvol voor een ander.

Voor elke organisatie is het belangrijk om slimmer, wendbaarder en flexibeler te zijn. Hierdoor kun je kosten verlagen, duurzamer werken en beter inspelen op de wensen van de klant, waardoor er weer ruimte ontstaat voor innovatie. 

Gezien de turbulente tijd, en daarbij het belang van analyses, heeft ATIM een nieuwe opleiding aan haar assortiment toegevoegd welke de focus legt op supply chain analyse.

Certified Supply Chain Analyst

De CSCA-opleiding is erop ingericht om je te voorzien van de basisprincipes van supply chain analyse. Fundamentele onderwerpen, zoals sourcing, de rol van voorraad in supply chains, MRP en transport zullen onder andere aan bod komen gedurende het programma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *