Nederland en de circulaire economie: Leiderschap in decarbonisatie.

Ontdek hoe Nederland een leidende rol speelt in de wereldwijde inspanningen voor decarbonisatie en de overgang naar een circulaire economie, en ontdek de belangrijke invloed van supply chain professionals. Decarbonisatie en Koolstofgrensaanpassing in Nederland stimuleren organisaties om over te stappen naar een duurzame en circulaire waardeketen.

Op 7 en 8 februari 2024 organiseerde de ATIM Academy de Masterclass Duurzaamheid en Circulariteit in de Toeleveringsketen in Nederland voor top supply chain leiders in Europa. De sessie omvatte ook brainstormsessies over hoe Europese organisaties kunnen voldoen aan ESG, duurzaamheidsnormen, VN-duurzaamheidsdoelen, CBAM-rapportage en de implementatie van duurzaamheid en circulariteit in de toeleveringsketen.

De rol van Nederland in de circulaire economie

Op naar de Klimaatuitdaging

De urgentie van de klimaatcrisis is onmiskenbaar. Nederland heeft zijn klimaatdoelen aanzienlijk versterkt, in lijn met het ambitieuze “Fit for 55”-plan van de Europese Unie. Dit plan stelt een duidelijke routekaart vast voor een reductie van 55% in broeikasgasemissies tegen 2030 vergeleken met 1990, met nog strengere doelen van 70% tegen 2035 en een verbijsterende 80% tegen 2040. Het uiteindelijke doel? Netto-nul emissies bereiken tegen 2050 – een visie die een krachtig voorbeeld stelt voor de rest van de wereld.

Hoe Nederland decarbonisatie bevordert

Maar Nederland stopt hier niet. Het pioniert met een revolutionair concept – de circulaire economie. Ons huidige economische model, vaak “lineair” genoemd, volgt een neem-maak-afval patroon. Bronnen worden gewonnen, producten worden gefabriceerd, gebruikt en vervolgens weggegooid, wat leidt tot milieuvervuiling en uitputting van bronnen.

De circulaire economie stelt een fundamenteel andere aanpak voor. Het focust op het zo lang mogelijk in gebruik houden van producten en materialen, minimaliseert afval en maximaliseert hulpbronnenefficiëntie. Dit kan bereikt worden door verschillende strategieën zoals:

  • Ontwerp voor Lange Levensduur en Demontage: Producten worden ontworpen om gemakkelijk gerepareerd, opgewaardeerd, en uiteindelijk gedemonteerd en hergebruikt te worden. Denk aan modulaire telefoons of kleding die gemakkelijk aangepast kan worden voor verschillende seizoenen.
  • Herfabricage en Hergebruik: In plaats van gebruikte producten weg te gooien, worden ze opgeknapt en krijgen ze een nieuw leven. Dit verlengt hun levensduur en vermindert de behoefte aan nieuwe materialen.
  • Recycling en Compostering: Wanneer producten het einde van hun bruikbare leven bereiken, worden hun materialen gerecycled of gecomposteerd om nieuwe producten te maken, waardoor afval dat naar stortplaatsen gaat wordt geminimaliseerd.

Waarom Circulariteit Belangrijk Is

De voordelen van een circulaire economie zijn verstrekkend. Het gaat niet alleen om milieuduurzaamheid; het gaat om het creëren van een veerkrachtiger en welvarender toekomst voor iedereen.

Hier zijn enkele overtuigende statistieken om de impact te benadrukken:

  • Een studie door de Ellen MacArthur Foundation suggereert dat een circulaire economie tegen 2030 wereldwijd $4,5 biljoen aan economische groei kan genereren.
  • Volgens de Wereldbank genereert de wereld jaarlijks meer dan 2 miljard ton stedelijk vast afval, en dit aantal zal naar verwachting stijgen naar 3,4 miljard ton tegen 2050. Een circulaire economie biedt een oplossing voor dit steeds groeiende probleem.

De Rol van Supply Chain Professionals

De overgang naar een circulaire economie vereist een gezamenlijke inspanning van alle belanghebbenden. Supply chain professionals spelen een cruciale rol indeze transformatie. Zij kunnen circulariteitsprincipes integreren in hun strategieën door duurzame materialen te kiezen, samen te werken met ontwerpers voor productcirculariteit, en logistieke processen te optimaliseren. Ook is het ontwikkelen van systemen voor het terugnemen van gebruikte producten en materialen voor herfabricage of recycling cruciaal.

ATIM Academy’s Masterclass in Duurzaamheid en Circulariteit in de Toeleveringsketen – Een oproep tot actie: Doe mee aan de circulaire beweging en schrijf je in voor 1 van onze sustainability opleidingen.

Masterclass Sustainability and circularity

Nederland is een krachtige inspiratiebron voor andere landen met zijn onwankelbare inzet voor duurzaamheid en zijn baanbrekende inspanningen in de circulaire economie, wat aantoont dat een welvarender en duurzamer toekomst haalbaar is.

Laten we allemaal deel uitmaken van deze transformatieve beweging. Laten we de circulaire economie omarmen en bouwen aan een toekomst waarin hulpbronnen gewaardeerd worden, afval wordt geminimaliseerd en welvaart door iedereen wordt gedeeld.

Bron: VCARE