Coaching of Counseling Traject

Het doel van het traject is om (hogere) leidinggevenden die in hun beroepsomgeving effectiever willen zijn in het bereiken van hun resultaten. Het traject is op een effectiever handelen van de leidinggevende gericht. Concrete doelstellingen worden vóóraf besproken met de consultant.

Prijs

Op offertebasis

Duur

Eigen tempo

Locaties

In-company

De inhoud wordt individueel vastgesteld, waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  • Introductie.
  • Inventarisatie van de behoefte.
  • Analyse van de probleemstelling.
  • Inzage in knel- en/of verbeterpunten.
  • Plan van aanpak.
  • Uitvoering traject.
  • Evaluatie.

In-company

De locaties voor de gesprekken worden per traject vastgesteld.

Deze training kan in-company worden verzorgd.

De leidinggevende is na het volgen van dit traject effectiever in zijn handelen, heeft meer zelfvertrouwen en kan zijn positie beter vasthouden ten opzichte van zijn/ haar doelstellingen.

De prijzen zijn op offertebasis.

Je kunt hier een offerte aanvragen.