Wat is Supply Chain Strategie?

Bedrijven zouden niet moeten opereren zonder een Supply Chain Strategie. Evenals dat piloten niet van start gaan zonder een vluchtplan. Of een aannemer niet aan een bouw zal beginnen zonder bouwtekeningen. Door het invoeren van een Supply Chain Strategie kan een bedrijf effectief door de evoluerende markten navigeren en aan de verwachtingen van de klant voldoen.

Wat is een Supply Chain Strategie?

Een Supply Chain Strategie is een overkoepelend plan voor het plannen, ontwerpen, uitvoeren, controleren en monitoren van supply chain-activiteiten. Het begeleidt een efficiënte bedrijfsvoering en brengt initiatieven tot stand die belangrijke prestatie-indicatoren opleveren. Een supply chain-strategie documenteert ook welke functie elke supply chain-activiteit afhandelt. Evenals dat het documenteert wanneer samenwerking nodig is; welke activiteiten moeten plaatsvinden en wanneer; en hoe prestaties worden gemeten.

De supply chain-strategie moet duidelijk aansluiten bij de bedrijfsdoelen, de verschillende supply chain-activiteiten integreren en de hele supply chain vooruit helpen. Een goed startpunt is een brancheraamwerk, zoals het ASCM Supply Chain Operations Reference (SCOR)-model. Houd er rekening mee dat effectieve supply chain-strategieën een top-down benadering op hoog niveau hanteren. Dit om de bedrijfsrichting te bepalen, in plaats van diep in de kleinste details te duiken.

De beste bedrijven in hun klasse hebben een unieke supply chain-strategie voor elk van hun belangrijkste supply chain-functies. Ze zouden bijvoorbeeld een aparte strategie hebben voor:

  • Productie op voorraad;
  • Productie op bestelling;
  • Voor zowel just-in-time als just-in-case voorraadbeheer.

Sleuteleigenschappen Supply Chain Strategie

De volgende kwaliteiten en eigenschappen zijn essentieel voor het opbouwen en uitvoeren van een effectieve supply chain-strategie:

  • Samenwerkend

Alle belangrijke belanghebbenden moeten deelnemen en plannen en gegevens delen. Dit zodat iedereen goed geïnformeerd is, plannen worden gesynchroniseerd en verstoringen en risico’s worden beperkt.

  • Agile

Elke dag ontstaan er nieuwe kansen. Een supply chain-strategie moet omhoog of omlaag worden geschaald om te kunnen reageren op de veranderende marktvraag. Dit voorkomt dat kansen niet worden gemist en de productiviteit niet wordt verspild.

  • Veerkrachtig

In een steeds veranderende markt moeten organisaties voorbereid zijn op alle verstoringen. Toeleveringsketens moeten problemen verwachten, plannen maken om deze te vermijden of te beperken, en er zo snel mogelijk van herstellen tot volledige functionaliteit.

  • Digitaal

Een verscheidenheid aan digitale oplossingen kan ertoe bijdragen dat uw toeleveringsketen meer verbonden, gecontroleerd en geïnformeerd wordt. Moderne ERP-tools (Enterprise Resource Planning) orkestreren bijvoorbeeld alle supply chain-activiteiten. Tevens bieden ze realtime informatie over processen, machinestatus, inventaris enz. Het Internet of Things en zijn sensoren helpen de productiviteit van machines te bewaken en zich voor te bereiden op voorspellend onderhoud of ongeplande stilstand. Kunstmatige intelligentie en machine learning automatiseren productie-, opslag-, transport- en distributieactiviteiten. Big data en geavanceerde analyses geven organisaties inzicht in de activiteiten of marktomstandigheden. Zo kunnen leiders datagestuurde beslissingen nemen. Kortom: laat technologie het zware werk doen, zodat jij je kunt concentreren op besluitvorming en bedrijfsverbetering.

Supply Chain Strategie op het werk

Grote en kleine bedrijven kunnen gebruik maken van een verscheidenheid aan supply chain-strategieën om verbetering en groei te stimuleren.

Case study Boeing

Boeing heeft onlangs een gezamenlijke aanpak voor verbetering gevolgd met zijn supply chain-strategie, geïnspireerd op het ASCM SCOR-model. Na de implementatie van het SCOR-framework en het voorlichten van medewerkers over het model, konden teamleden een gemeenschappelijke taal spreken en uitdagingen en kansen in de supply chain in verschillende functies aanpakken. Binnen negentig dagen definieerde het SCOR-team duidelijk de tekortkomingen binnen het Boeing-programma voor gevechtsvliegtuigen, bracht deze in kaart in best practices en deed aanbevelingen voor vooruitgang. Een van de belangrijkste voordelen van deze supply chain-strategie was dat de kritieke tekorten in het programma met 44% daalden.

Case study Univar Solutions / Nexeo Solutions

In een ander geval onderging Univar Solutions een bedrijfstransformatie om haar activiteiten te verenigen met die van het onlangs overgenomen Nexeo Solutions en de gehele organisatie efficiënter te maken. De leiders concentreerden zich ook op de flexibiliteit om overtollige zaken en onnodige processen en materialen te elimineren om ruimte te maken voor groei. Hierbij werd eerst gebruik gemaakt van het ASCM SCOR-model om de algehele efficiëntie te verbeteren en de zichtbaarheid te vergroten door een datagestuurde cultuur te laten groeien, ondersteund door het ERP-systeem van het bedrijf.

Op elk strategisch SCOR-gebied – plan, source, make, deliver, return en enable – concentreerde het Univar-team zich op het consolideren van systemen en het overlappen van bestaande goederen- en servicecontracten om slankere en meer gestroomlijnde activiteiten te creëren. De supply chain-strategie was wendbaar genoeg om deze transformatie gaande te houden tijdens het uitbreken van de COVID-19-pandemie. Door de efficiëntie te vergroten heeft de organisatie meer dan $100 miljoen aan besparingen gerealiseerd uit netto synergiën, waardoor de organisatie is voorbereid op groei en de mogelijkheid is vergroot om nieuwe kansen te benutten om marktleider te worden.

Case study Eaton

Ook tijdens de pandemie heeft Eaton een supply chain-strategie opgesteld om veerkrachtiger te worden. Medewerkers kregen voorlichting over supply chain basisprincipes en beste praktijken. Vervolgens gebruikten ze deze kennis om verstoringen aan te pakken, waaronder materiaal- en arbeidstekorten en beperkingen van de logistieke capaciteit. Sommige supply chain-strategieën omvatten het versterken van multi-sourcing, het vergroten van de samenwerking met leveranciers en het verbinden van de end-to-end supply chain.

Case study Intel

Ten slotte maakt Intel gebruik van digitale hulpmiddelen om zijn ethische supply chain-strategie te verwezenlijken. Het bedrijf heeft een auditprotocol voor de smelterij opgesteld om te valideren dat zijn tin, wolfraam, goud en tantaal afkomstig zijn uit conflictvrije bronnen. Het protocol maakt gebruik van radiofrequentie-identificatietechnologie samen met het in zakken doen en taggen om de ethische oorsprong van de metalen te garanderen.

Deze en vele andere organisaties gebruiken de supply chain-strategie om een gevoel van operationele richting te geven om de efficiëntie te maximaliseren, de kosten te minimaliseren en aan de eisen van de klant te voldoen. Soms zal een strategie moeten worden verfijnd, maar een goed voorbereide en goed uitgevoerde supply chain-strategie zal een bedrijf altijd naar succes leiden.

Dit artikel is origineel gepubliceerd door ASCM.