Stimuleringsstrategieën voor kwaliteitsverbetering in een toeleveringsketen

Stimuleringsstrategieën voor kwaliteitsverbetering in een toeleveringsketen. Je leest het in de gastartikel van Vcare Academy.

Toeleveringsketens

Tegenwoordig concentreren bedrijven zich doorgaans op hun kerncompetenties, terwijl ze andere functies uitbesteden aan leveranciers die over bepaalde technische en kostenvoordelen beschikken. Deze outsourcingtrend heeft verschillende vormen van supply chain opgeleverd.

In een typische koper-leverancier relatie bepaalt de koper de ontwerpspecificatie van het product en delegeert hij de productie aan een leverancier. Daarom moet de leverancier ervoor zorgen dat de ontwerpspecificatie van het product wordt nageleefd. Dit terwijl de ontwerpkwaliteit van het product door de koper wordt gespecificeerd.

Hoe geavanceerder de concurrentie tussen toeleveringsketens echter wordt, hoe meer de kopers op hun leveranciers moeten vertrouwen. Dit om gelijke tred te houden met de veranderende behoeften van consumenten door de time-to-market en de operationele efficiëntie te verbeteren. Daarom staat de recente uitbestedingstrend leveranciers niet toe zich alleen te concentreren op de kwaliteitsnaleving van hun productieproces. Het vereist ze ook dat ze zich bezighouden met productontwerp, wat inhoudt dat ze moeten investeren in hun eigen R&D-capaciteiten.

Praktijkvoorbeelden

  • Nike werkt bijvoorbeeld samen met zijn leveranciers op het gebied van productontwerp, terwijl bijna 100% van de schoenenproductie wordt uitbesteed.
  • Op dezelfde manier delegeerde Boeing de volledige controle over het ontwerp en de productie van hun onderdelen aan ongeveer vijftig leveranciers om de ontwikkelingstijd en -kosten van zijn 787 Dreamliners te verminderen.
  • Apple heeft ook veel leveranciers, waaronder Foxconn, LG en Samsung, betrokken bij de productontwerp- en ontwikkelingsfasen.
  • Op dezelfde manier zijn veel van de huismerken of huismerkproducten van detailhandels- en supermarktketens ontworpen en gemaakt door landbouw- en voedselproducenten.

Onder deze omstandigheden moet een inkoopbedrijf effectieve en efficiënte manieren vinden om de kwaliteitsbeslissingen van de leverancier te controleren. Dit is van invloed op de vraag van de klant en vervolgens op de prestaties van de totale toeleveringsketen.

Traditionele toeleveringsketen vs. ontwikkelingen

In de traditionele toeleveringsketen is een koper verantwoordelijk voor het productontwerp en onderhoudt hij een transactionele relatie met een leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het voldoen aan de ontwerpspecificaties van de koper. Bij traditioneel kwaliteitsmanagement in de toeleveringsketen gebruikt de koper dus doorgaans een boetesysteem om de conformiteit met ontwerpspecificaties tijdens de productie te controleren. Er is een recente trend waarbij de leverancier niet alleen verantwoordelijk is voor de productie, maar ook voor de samenwerking met de koper op het gebied van productontwerp. Hierbij is het voor de koper lastig om een ​​transactierelatie op korte termijn te onderhouden. Tevens is het moeilijker om een ​​boeteregeling op te leggen die is gebaseerd op de kwaliteit van de conformiteit met de ontwerpspecificaties.

In deze situatie kan het geschiktere controlemechanisme een beloningssysteem zijn dat proactief de kwaliteitsinvesteringen en creatieve inspanningen van de leverancier op het gebied van ontwerpactiviteiten op lange termijn faciliteert, in plaats van reactief te bestraffen volgens een boetesysteem.

De koper moet een manier vinden om de kwaliteitsinvestering van de leverancier te faciliteren. Beloon daarom (of stimulerings)strategieën die verschillen van de voorgaande methoden en richt u op het kwaliteitsmanagement van de toeleveringsketen. Bovendien is het rationeel en effectief om een ​​boete op te leggen om te voorkomen dat de leverancier zich niet aan de specificatie houdt.

We moeten echter opmerken dat het opleggen van een boete de relatie vijandig kan maken en dus alleen goed kan zijn als de koper slechts een kortetermijntransactierelatie met de leverancier onderhoudt. Aan de andere kant, als een koper een langdurige, wederzijds voordelige relatie moet opbouwen met een leverancier als strategische partner, moet er niet alleen rekening worden gehouden met een boete, maar ook met een beloning voor de hoogwaardige prestaties van de leverancier.

Managementinzichten en praktische richtlijnen voor het implementeren van kwaliteitsmanagement in de supply chain

Stimuleringsstrategieën voor kwaliteitsverbetering

Wanneer de marktomvang voldoende groot is, de verwachtingen van de consument ten aanzien van de productkwaliteit niet voldoende hoog zijn of de marginale winst van de leverancier niet voldoende hoog is, kan de koper gemotiveerd worden om de leverancier financiële steun te verlenen voor kwaliteitsverbetering.

Elk incentiveaanbod verbetert de algehele prestaties van een toeleveringsketen. Ongeacht of de strategie al dan niet een doelkwaliteitsniveau omvat, zullen alle beloningsstrategieën betere kwaliteit-, markt- en winstprestaties opleveren dan een basisgroothandelsprijscontract zonder prikkels voor kwaliteit.

Wanneer de koper een doelkwaliteitsniveau vaststelt om de inspanningen van de leverancier te stimuleren, zorgt het aanbod ervoor dat de leverancier reageert op de veranderingen in de markt bij het nemen van zijn beslissing over de productkwaliteit.

Het gebruik van de beloningsstrategie waarin een doel is opgenomen, zorgt voor betere marktprestaties.

Beloningsstrategie met een doel verbetert de algehele winstprestaties van de toeleveringsketen en helpt de algehele capaciteiten van leveranciers te verbeteren en te behouden in de context van langetermijnrelaties.

De doelbeloningsstrategie is ook geschikter wanneer consumenten de voorkeur geven aan een product van hoge kwaliteit en wanneer een markt groeit, consumenten gevoeliger zijn voor de productkwaliteit.

Over het geheel genomen kunnen stimuleringsstrategieën de algehele prestaties van de toeleveringsketen helpen verbeteren. Beloningsstrategieën voor het beter faciliteren van de kwaliteitsverbeteringsinspanningen van de leverancier en het verbeteren van de algehele prestaties van de toeleveringsketen in een door de koper aangestuurde toeleveringsketen moeten worden bedacht om aan de verwachtingen van belanghebbenden te voldoen en concurrerend op de markt te blijven.

Meer weten over stimuleringsstrategieën voor kwaliteitsverbetering?

ATIM is aanbieder van de opleidingen van VCARE Academy. Spijker jij je kennis bij met een opleiding?

VCARE is een gerenommeerd opleidingsinstituut dat wereldwijd supply chain professionals certificeert. VCare’s toegewijde onderzoeks- en ontwikkelingsteam ontwikkelt voortdurend internationaal erkende geaccrediteerde certificatieprogramma’s. Daarbij werkt VCARE samen met vele internationale filialen over de hele wereld om internationaal geaccepteerde professionele kwalificaties te bieden. Met een certificaat van VCare toon je aan dat je een industrie expert bent.

Certified Production and Inventory Analyst

De controle hebben over een breed scala aan productieactiviteiten die plaatsvinden binnen een typische productie- of procesindustrie, kan als een concurrentievoordeel gezien worden in de hedendaagse dynamische economie. De CPIA-opleiding is erop ingericht om een cursist zijn/haar kennis van een business omgeving te vergroten met daarin in het bijzonder de rol van productie.

Certified Store and Stock Controller

Een goed beheer van de voorraad en het magazijn kan je een groot voordeel geven wanneer je concurreert in de huidige omgeving van de klant die zegt: “Ik wil het nu”. Het CSSC-programma is ontworpen om je kennis van de rol van de winkel, de functies van het winkelpersoneel, hoe voorraad wordt beheerd en verplaatst in enuit de winkel, te verhogen.

Certified Supply Chain Leader

Het Certified Supply Chain Leader (CSCL) programma is een geavanceerde opleiding ontworpen voor professionals die hun expertise in supply chain management willen verbeteren. Deze opleiding voorziet deelnemers van praktische en operationele kennis die essentieel is voor het effectief beheren en leiden van supply chain operaties.

VCARE Academy

Dit artikel inzake organisatorische duurzaamheid is geschreven door Azhar Qadri, vanuit VCARE Academy.

Wie is Azhar?

Supply Chain-expert | Operationele intelligentie | Slimme productie en uitmuntendheid | Optimalisatie van de toeleveringsketen | Adviseur en trainer

MBA, BE, PE, CSSC, CPIA, CSCP CDDP, CSCM, CSCA

Trainer en adviseur – SMEDA

Uitvoerend lid – SCAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *