Bestuur, planning en organisatorische duurzaamheid

Bestuur, planning en organisatorische duurzaamheid worden besproken in dit informatieve artikel vanuit Vcare.

Organisatorisch bestuur

Het organisatorische bestuur is het systeem waarmee een organisatie beslissingen neemt en uitvoert om haar doelstellingen na te streven. Deze beslissingen worden meestal genomen tijdens de planningsfase van de duurzaamheid in de organisatie. Organisatiebestuur kan meerdere aspecten omvatten. Zoals bijvoorbeeld formele bestuur mechanismen op basis van gedefinieerde structuren en processen als ook informele mechanismen die ontstaan in verband met de cultuur en waarden van de organisatie. Deze laatste wordt vaak beïnvloedt door de mensen die de organisatie leiden.

Organisatorisch bestuur is een kernfunctie van elk type organisatie, aangezien het het kader is voor besluitvorming binnen de organisatie. Het organisatorische systeem varieert, afhankelijk van onder andere:

 • De grootte van de organisatie;
 • Het type van de organisatie;
 • De ecologische context;
 • Economische context;
 • De politieke context;
 • Culturele context;
 • Sociale context.

Het organisatorische systeem wordt geleid door een persoon of een groep personen (eigenaren, laden, kiezers of anderen). Deze hebben de autoriteit en verantwoordelijkheid voor het nastreven van de planning en de doelstellingen van de organisatie.

Organisatorisch bestuurd is de belangrijkste factor om een organisatie in staat te stellen om verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de gevolgen van haar planning, beslissingen en activiteiten en om organisatorische duurzaamheid te integreren in de gehele organisatie en haar relaties.

bestuur, planning en organisatorische duurzaamheid

Effectief bestuur en leiderschap

Effectief bestuur moet gebaseerd zijn op het opnemen van diverse principes van sociale verantwoordelijkheid in planning, besluitvorming en uitvoering. De principes zijn:

 • Verantwoording;
 • Transparantie;
 • Ethisch gedrag;
 • Respect voor de belangen van belanghebbenden;
 • Respect voor de rechtsstaat;
 • Respect voor internationale gedragsnormen;
 • Respect voor mensenrechten.

Naast deze principes moet een organisatie rekening houden met de praktijken en kwesties van maatschappelijke verantwoordelijkheid wanneer zij haar bestuurssysteem en leiderschap vaststelt en beoordeelt.

Leiderschap is tevens cruciaal voor effectief organisatorisch bestuur. Dit geldt niet alleen voor planning en besluitvorming. Maar ook voor de motivatie van werknemers om organisatorische duurzaamheid in de praktijk te brengen en om sociale verantwoordelijkheid te integreren in de organisatiecultuur.

Besluitvormingsprocessen en -structuren

Elke organisatie heeft besluitvormingsprocessen en -structuren. In sommige gevallen zijn deze formeel, geavanceerd en zelfs onderworpen aan wet- en regelgeving. In andere gevallen zijn ze informeel, geworteld in de cultuur en waarden van de organisatie. Alle organisaties moeten processen, systemen, structuren of andere mechanismen invoeren die het mogelijk maken om de principes en praktijken van organisatorische duurzaamheid toe te passen.

Hoe ze helpen

De plannings- en besluitvormingsprocessen en structuren van een organisatie moeten haar in staat stellen om:

 • Strategieën en doelstellingen te plannen en ontwikkelen die de toewijding van de organisatie aan organisatorische duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid weerspiegelen;
 • Leiderschapsbetrokkenheid en verantwoordelijkheid te demonstreren;
 • De omgeving en cultuur waarin de principes van sociale verantwoordelijkheid worden toegepast te creëren en koesteren;
 • Een systeem van economische en niet-economische prikkels te creëren met betrekking tot prestaties op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen een organisatorische duurzaamheidsomgeving;
 • Efficiënt gebruik te maken van financiële, natuurlijke en menselijke hulpbronnen;
 • Een eerlijke kans te bevorderen voor ondervertegenwoordigde groepen om hogere posities in de organisatie te bekleden;
 • De behoeften van de organisatie en haar belanghebbenden in een evenwicht te brengen. Inclusief de onmiddellijke behoefte en die van toekomstige generaties;
 • Om tweerichtingscommunicatieprocessen tot stand te brengen met zijn belanghebbenden. Hierbij worden gebieden geïdentificeerd van overeenstemming en onenigheid om mogelijke conflicten op te lossen;
 • Effectieve deelname van alle niveaus van werknemers aan de activiteiten te stimuleren op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Het niveau van autoriteit, verantwoordelijkheid en capaciteit in evenwicht van mensen die namens de organisatie beslissingen nemen te brengen;
 • De implementatie van beslissingen bij te houden om ervoor te zorgen dat deze beslissingen op een maatschappelijke verantwoorde manier worden gevolg. Dit om de verantwoordelijkheid te bepalen voor de resultaten van de beslissingen en activiteiten van de organisatie, zowel positief als negatief;
 • Periodiek de bestuursprocessen van de organisatie te beoordelen en evalueren. Hierop kunnen processen aangepast worden op basis van de uitkomst.

ISO 26000:2010 is een goede bron van ideeën voor planningsondersteuning.

Meer weten over bestuur, planning en organisatorische duurzaamheid?

ATIM is aanbieder van de opleidingen van VCARE Academy. Spijker jij je kennis bij met een opleiding?

VCARE is een gerenommeerd opleidingsinstituut dat wereldwijd supply chain professionals certificeert. VCARE’s toegewijde onderzoeks- en ontwikkelingsteam ontwikkelt voortdurend internationaal erkende geaccrediteerde certificatieprogramma’s. Daarbij werkt VCARE samen met vele internationale filialen over de hele wereld om internationaal geaccepteerde professionele kwalificaties te bieden. Met een certificaat van VCare toon je aan dat je een industrie expert bent.

Certified Production and Inventory Analyst

De controle hebben over een breed scala aan productieactiviteiten die plaatsvinden binnen een typische productie- of procesindustrie, kan als een concurrentievoordeel gezien worden in de hedendaagse dynamische economie. De CPIA-opleiding is erop ingericht om een cursist zijn/haar kennis van een business omgeving te vergroten met daarin in het bijzonder de rol van productie.

Certified Store and Stock Controller

Een goed beheer van de voorraad en het magazijn kan je een groot voordeel geven wanneer je concurreert in de huidige omgeving van de klant die zegt: “Ik wil het nu”. Het CSSC-programma is ontworpen om je kennis van de rol van de winkel, de functies van het winkelpersoneel, hoe voorraad wordt beheerd en verplaatst in enuit de winkel, te verhogen.

Certified Supply Chain Leader

Het Certified Supply Chain Leader (CSCL) programma is een geavanceerde opleiding ontworpen voor professionals die hun expertise in supply chain management willen verbeteren. Deze opleiding voorziet deelnemers van praktische en operationele kennis die essentieel is voor het effectief beheren en leiden van supply chain operaties.

Het CSCL-programma is gebaseerd op een praktische, realistische benadering en leert zowel de basis als de complexiteiten van supply chain management. Het is gestructureerd om deelnemers een grondig begrip te geven van verschillende aspecten van de supply chain, inclusief voorraadbeheer, inkoop, productie, opslag, logistiek, en de nieuwste trends en technologieën in het veld.

VCARE Academy

Dit artikel inzake bestuur, planning en organisatorische duurzaamheid is geschreven door Dr. Bob Pojasek, vanuit VCARE Academy.

Wie is Bob?

Voorzitter Education and Research Executive Board (EREB)

VCARE Academy Inc. Managing Director

Sustainability Legend | ESG Reporting & Disclosures | Uncertainty Risk | Pollution Prevention Expert | Process Improvement | Organizational Sustainability Reporting | Sustainable Procurement Professor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *