Organisatorische duurzaamheid

Organisatorische duurzaamheid houdt stand door het creëren van een nalevingscultuur. Duurzame organisaties die op de lange termijn succesvol willen zijn, moeten een nalevingscultuur tot stand brengen en behouden. Hierbij rekening houdend met de behoeften en verwachtingen van haar interne en externe belanghebbenden. Compliance is een kans om aan te tonen dat de organisatie een succesvolle en duurzame organisatie is. Het probeert altijd de juiste dingen te doen.

Compliance

Het is een continu proces voor de organisatie om aan haar verplichtingen te voldoen. Compliance is het beste als het is ingebed in de cultuur van de duurzame organisatie. Evenals in het gedrag en de houding van mensen die voor de organisatie werken. Compliance is het beste geïntegreerd met de andere programma’s van de organisatie die worden gecoördineerd door het duurzaamheidsprogramma.

Een effectief, organisatiebreed compliancemanagementsysteem stelt de organisatie in staat om aan te tonen dat zij zich inzet om te voldoen aan:

  • Relevante wetten;
  • Regelgevende vereisten;
  • Branchecodes;
  • Organisatorische normen, waaronder normen voor goed bestuur, algemeen aanvaarde best practices, ethiek en verwachtingen van de gemeenschap.

De benadering van een organisatie ten aanzien van compliance wordt als volgt gevormd. De topleider(s) passen kernwaarden en algemeen aanvaarde normen toe voor goed bestuur en ethische en gemeenschapsnormen. Het verankeren van compliance in het gedrag van de interne stakeholders hangt af van leiderschap en duidelijke waarden van een organisatie. Evenals een erkenning en implementatie van maatregelen om compliant gedrag te bevorderen. Als dit niet het geval is bij de onderneming, de bedrijfsfaciliteiten en de toeleveringsketen, bestaat het risico van niet-naleving.

In veel rechtsgebieden hebben rechtbanken rekening gehouden met de toewijding van een organisatie aan naleving via haar nalevingsbeheersysteem. Bij het bepalen van de passende straf na overtredingen van relevante wetten wordt gekeken naar de nalevingscultuur.

Organisatorische duurzaamheid en compliance

Organisaties zijn er steeds meer van overtuigd dat zij door het toepassen van bindende waarden en adequaat compliance management hun integriteit kunnen borgen en naleving van de compliance verplichtingen van de organisatie kunnen voorkomen of minimaliseren. Integriteit en effectieve naleving zijn dan ook sleutelelementen van goed en zorgvuldig bestuur. Compliance draagt ook bij aan maatschappelijk verantwoord gedrag van organisaties.

Een van de doelstellingen van dit artikel is om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en verspreiden van een positieve nalevingscultuur. Een effectief en degelijk beheer van naleving gerelateerde risico’s moet worden beschouwd als een kans om enkele van de voordelen die aan de organisatie worden geboden, na te streven :

  1. Verbetering van zakelijke kansen en duurzaamheid;
  2. Het beschermen en verbeteren van de reputatie en geloofwaardigheid van een organisatie;
  3. Rekening houden met de verwachtingen van alle stakeholders;
  4. Aantonen dat een organisatie zich inzet om haar compliance risico’s effectief en efficiënt te beheren;
  5. Het vergroten van het vertrouwen van derden in het vermogen van de organisatie om duurzaam succes te behalen;
  6. Minimaliseren van de kans op een overtreding met de daarbij behorende kosten en reputatieschade.
Compliance in organisatorische duurzaamheid

ISO 37301:2021 (Compliance Management Systems – Requirements with Guidance for Use) biedt alles wat een organisatie moet weten om een effectief compliance managementsysteem te ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren.

Meer weten over organisatorische duurzaamheid?

ATIM is aanbieder van de opleidingen van VCARE Academy. Spijker jij je kennis bij met een opleiding?

VCARE is een gerenommeerd opleidingsinstituut dat wereldwijd supply chain professionals certificeert. VCARE’s toegewijde onderzoeks- en ontwikkelingsteam ontwikkelt voortdurend internationaal erkende geaccrediteerde certificatieprogramma’s. Daarbij werkt VCARE samen met vele internationale filialen over de hele wereld om internationaal geaccepteerde professionele kwalificaties te bieden. Met een certificaat van VCare toon je aan dat je een industrie expert bent.

Certified Production and Inventory Analyst

De controle hebben over een breed scala aan productieactiviteiten die plaatsvinden binnen een typische productie- of procesindustrie, kan als een concurrentievoordeel gezien worden in de hedendaagse dynamische economie. De CPIA-opleiding is erop ingericht om een cursist zijn/haar kennis van een business omgeving te vergroten met daarin in het bijzonder de rol van productie.

Certified Store and Stock Controller

Een goed beheer van de voorraad en het magazijn kan je een groot voordeel geven wanneer je concurreert in de huidige omgeving van de klant die zegt: “Ik wil het nu”. Het CSSC-programma is ontworpen om je kennis van de rol van de winkel, de functies van het winkelpersoneel, hoe voorraad wordt beheerd en verplaatst in enuit de winkel, te verhogen.

Certified Supply Chain Leader

Het Certified Supply Chain Leader (CSCL) programma is een geavanceerde opleiding ontworpen voor professionals die hun expertise in supply chain management willen verbeteren. Deze opleiding voorziet deelnemers van praktische en operationele kennis die essentieel is voor het effectief beheren en leiden van supply chain operaties.

Het CSCL-programma is gebaseerd op een praktische, realistische benadering en leert zowel de basis als de complexiteiten van supply chain management. Het is gestructureerd om deelnemers een grondig begrip te geven van verschillende aspecten van de supply chain, inclusief voorraadbeheer, inkoop, productie, opslag, logistiek, en de nieuwste trends en technologieën in het veld.

VCARE Academy

Dit artikel inzake organisatorische duurzaamheid is geschreven door Dr. Bob Pojasek, vanuit VCARE Academy.

Wie is Bob?

Voorzitter Education and Research Executive Board (EREB)

VCARE Academy Inc. Managing Director

Sustainability Legend | ESG Reporting & Disclosures | Uncertainty Risk | Pollution Prevention Expert | Process Improvement | Organizational Sustainability Reporting | Sustainable Procurement Professor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *