Organisatorische risicoplanning voor duurzaamheidsprogramma’s

Het is belangrijk om organisatorische risicoplanning toe te passen op de duurzaamheidsprogramma’s binnen een organisatie. Zo ben je voorbereid om mogelijke schadelijke effecten en bedreigingen.

Organisatorische duurzaamheid plannen

Bij het plannen van organisatorische duurzaamheid voor uw organisatie moet u rekening houden met diverse aspecten. Zoals bijvoorbeeld de context van de organisatie, haar interne en externe belanghebbenden en de reikwijdte van haar formele duurzaamheidsprogramma. Met deze informatie moet het de mogelijke nadelige effecten (bedreigingen) en de potentiële gunstige effecten (kansen) met bepalen. Dit is de kern van de risicoplanning die nodig is. Hoeveel organisaties die u kent, doen dit soort risicoplanning in hun duurzaamheidsprogramma’s?

Organisatorische risicoplanning

Ten behoeve van de risicoplanning dienen er diverse aspecten gedefinieerd te worden welke gecontroleerd en beïnvloedt kunnen worden door de organisatie. Deze dienen te vallen binnen de gedefinieerde reikwijdte van de duurzaamheidsprogramma’s. Hierin worden aspecten zoals de organisatie haar activiteiten, producten en diensten bekeken.

Tevens wordt er gekeken naar de bijbehorende effecten. Hierbij wordt rekening gehouden met het “levens cyclus perspectief”. Deze aspecten komen voort uit het milieu, het arboprogramma, energiemanagement en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

Kijkende naar deze aspecten dient er rekening gehouden te worden met:

  • Verandering, inclusief geplande of nieuwe ontwikkelingen en nieuwe of gewijzigde activiteiten, producten en/of diensten;
  • Abnormale omstandigheden en redelijkerwijs voorzienbare noodsituaties.

De organisatie bepaalt welke programma-aspecten een significante bedreiging kunnen vormen voor de organisatie en haar stakeholders.

De organisatie bepaalt welke programma-aspecten moeten worden opgenomen in de doelstellingen van de organisatie of een belangrijk aspect moeten zijn in hun interne managementprogramma, gebruikmakend van vastgestelde criteria als kans.

Risicoplanning voor duurzaamheidsprogramma's

Risicoplanning voor duurzaamheidsprogramma’s

Bij het plannen van hoe de doelstellingen van het duurzaamheidsprogramma te bereiken, in overleg met de belanghebbenden, zal de organisatie het volgende bepalen:

  • Wat zal er gebeuren
  • Welke middelen zullen nodig zijn
  • Wie zal verantwoordelijk zijn
  • Wanneer het zal worden afgerond
  • Hoe de resultaten zullen worden geëvalueerd in termen van hierboven beschreven risico’s (d.w.z. kansen en bedreigingen)

Bij het plannen voor duurzaamheid moet de leider er zeker van zijn dat het duurzaamheidsprogramma:

  • De beoogde resultaten bereikt;
  • Het voorkomt of vermindert dat ongewenste effecten de organisatie kunnen treffen;
  • Het realiseert continue verbetering, innovatie en ontwikkeling.

Meer weten over risicoplanning voor duurzaamheidsprogramma’s?

ATIM is aanbieder van de opleidingen van VCARE Academy. Spijker jij je kennis bij met een opleiding?

VCARE is een gerenommeerd opleidingsinstituut dat wereldwijd supply chain professionals certificeert. VCARE’s toegewijde onderzoeks- en ontwikkelingsteam ontwikkelt voortdurend internationaal erkende geaccrediteerde certificatieprogramma’s. Daarbij werkt VCARE samen met vele internationale filialen over de hele wereld om internationaal geaccepteerde professionele kwalificaties te bieden. Met een certificaat van VCare toon je aan dat je een industrie expert bent.

Certified Production and Inventory Analyst

De controle hebben over een breed scala aan productieactiviteiten die plaatsvinden binnen een typische productie- of procesindustrie, kan als een concurrentievoordeel gezien worden in de hedendaagse dynamische economie. De CPIA-opleiding is erop ingericht om een cursist zijn/haar kennis van een business omgeving te vergroten met daarin in het bijzonder de rol van productie.

Certified Store and Stock Controller

Een goed beheer van de voorraad en het magazijn kan je een groot voordeel geven wanneer je concurreert in de huidige omgeving van de klant die zegt: “Ik wil het nu”. Het CSSC-programma is ontworpen om je kennis van de rol van de winkel, de functies van het winkelpersoneel, hoe voorraad wordt beheerd en verplaatst in enuit de winkel, te verhogen.

Certified Supply Chain Leader

Het Certified Supply Chain Leader (CSCL) programma is een geavanceerde opleiding ontworpen voor professionals die hun expertise in supply chain management willen verbeteren. Deze opleiding voorziet deelnemers van praktische en operationele kennis die essentieel is voor het effectief beheren en leiden van supply chain operaties.

Het CSCL-programma is gebaseerd op een praktische, realistische benadering en leert zowel de basis als de complexiteiten van supply chain management. Het is gestructureerd om deelnemers een grondig begrip te geven van verschillende aspecten van de supply chain, inclusief voorraadbeheer, inkoop, productie, opslag, logistiek, en de nieuwste trends en technologieën in het veld.

VCARE Academy

Dit artikel inzake organisatorische duurzaamheid is geschreven door Dr. Bob Pojasek, vanuit VCARE Academy.

Wie is Bob?

Voorzitter Education and Research Executive Board (EREB)

VCARE Academy Inc. Managing Director

Sustainability Legend | ESG Reporting & Disclosures | Uncertainty Risk | Pollution Prevention Expert | Process Improvement | Organizational Sustainability Reporting | Sustainable Procurement Professor

Dr. Bob Pojasek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *